Een aanwinst voor uw interieur!

Disclaimer voor www.fotoprinten.nl

Hollandridderkerk B.V. (Kamer van Koophandel: kvk 24091789), hierna te noemen Hollandridderkerk, verleent u hierbij toegang tot www.fotoprinten.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Hollandridderkerk B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hollandridderkerk B.V. spant zich in om de inhoud van www.fotoprinten.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.fotoprinten.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hollandridderkerk B.V.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hollandridderkerk B.V.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hollandridderkerk B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

 

Bekijk onze acties

Actie!x

  
 
 Foto printen RTL Wist je dat?   -Wist je dat? ... Fotoprinten.nl op tv is geweest 
in het RTL4 programma Wist je dat?

Bekijk de uitzending terug via Youtube