Een aanwinst voor uw interieur!

Privacy Statement

Dit is de website van Fotoprinten.nl
Ons vestigingsadres is Kolenbranderstraat 14 2984 AT Ridderkerk
Ons postadres is Kolenbranderstraat 14 2984 AT Ridderkerk
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 24091789
Ons B.T.W.-nummer is NL0095.33.412.B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij 

 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)


Deze informatie wordt gebruikt

 • voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
 • om de inhoud van onze website te verbeteren

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) 

 • om uw voorkeuren te registreren
 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
 • om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan


Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

SMS Certificering - De Hollandridderkerk groep, waar Fotoprinten.nl deel van uitmaakt, is SMS gecertificeerd. Het SMS-certificaat is een erkend beveiligingscertificaat, uitgegeven door Vereniging Echt, dat borg staat voor de fysieke en procedurele beveiliging van gecertificeerde organisaties en de betrouwbaarheid van hun medewerkers. De Hollandridderkerk groep is, als 'security printer', de aangewezen partner voor organisaties die werken met (zeer) vertrouwelijke informatie.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen 

 • Per email: info@fotoprinten.nl
 • Per telefoon: 0180-482284
 • Per brief: Kolenbranderstraat 14 2984 AT Ridderkerk


Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons «privacy-beleid». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.


Over vastgelegde persoonsgegevens Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om gegevens die wij van hen bijhouden, te laten corrigeren of verwijderen. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te laten corrigeren of verwijderen, kunt u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Privacy 

Fotoprinten.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en van alle gebruikers van haar Fotoprinten.nl-applicatie. Fotoprinten.nl is een handelsnaam van Hollandridderkerk, een ISO- en SMS-gecertificeerde securityprinter die u de zeer confidentiële behandeling van uw persoonlijke gegevens, conform de AVG en de Wet Meldpicht Datalekken, garandeert. Hollandridderkerk werkt uitsluitend met gescreende medewerkers en heeft alle noodzakelijke fysieke en procedurele veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens, teksten, foto’s en beelden te beschermen tegen diefstal of ongeoorloofd gebruik door derden c.q. gebruik voor andere doeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om op correcte wijze met u te kunnen communiceren over uw opdracht en de correcte aflevering daarvan en om u te kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen, aanbiedingen en acties.

Aangeleverde content 

De door u aangeleverde teksten, foto’s en beelden worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van uw opdrachten. Op uw eerste verzoek daartoe worden al uw gegevens definitief uit onze database verwijderd. Uw verzoek daartoe dient ons schriftelijk dan wel per email te bereiken, telefonische verzoeken kunnen wij helaas niet honoreren.

Online betalingen 


Via de vertrouwde omgeving van uw eigen (internet)bank kunt u met iDEAL, creditcard, overboeking en betalen achteraf veilig en vertrouwd betalen aan Fotoprinten.nl. De online betaaldiensten van Fotoprinten.nl worden verzorgd door Multisafepay www.multisafepay.com 

Beoordelingen

Op onze website maken wij gebruik van de diensten van Feedback Company voor klantbeoordelingen. Op verzoek kunnen wij uw e-mailadres verwijderen zodat u geen uitnodiging ontvangt om een beoordeling te schrijven voor Fotoprinten.nl 

 

Bekijk onze acties

Actie!x

  
 
 Foto printen RTL Wist je dat?   -Wist je dat? ... Fotoprinten.nl op tv is geweest 
in het RTL4 programma Wist je dat?

Bekijk de uitzending terug via Youtube